"Raddum Drift og Undervisning er arrangør av kurs som gir nødvendig kunnskap i varsling av arbeid på veg og ved veg."

Arbeidsvarsling

"Formålet med arbeidsvarsling er å sikre arbeidere og trafikanter ved å avvikle trafikken forbi arbeidsstedet på en forsvarlig måte. Dette muliggjør en effektiv og økonomisk drift av arbeidene som utføres."

Fleksibilitet

Raddum Drift og Undervisning er lokalisert i østlandsregionen, men arrangerer kurs over hele landet. Disse avholdes gjerne bedriftsinternt hos kunde eller i andre egnede lokale i samråd med kunde. Tidspunkt avtales ut fra kundens behov og ønske.

Kurs på engelsk

Mange firma har medarbeidere som ikke har norsk som morsmål. Raddum Drift og Undervisning holder kurs på engelsk ved behov.

English:

We provide courses 0 and 1 in english. Contact us for more information.